Arheološka podoba Dolenjske
stalna razstava / permanent exhibition design
Dolenjski muzej Novo mesto
50 let blagovne znamke Adria
katalog / catalogue
Adria Mobil d.o.o.
Ujeti čas
razstava / e
B
Goga literarna zbirka
knjižna zbirka / book collection
Založba Goga
Gogini citati
razstava / exhibition
Založba Goga
Otočec
monografija / book design
Krka d. d.
Adria OnAir magazine
in-flight magazine
Adria Airways
Spominska hiša Otona Župančiča Vinica
razstava / permanent exhibition
Belokranjski muzej Metlika / Občina Črnomelj
Peter in volk
gledališki plakat / theatre poster
Anton podbevšek teater